Współpraca naukowa

  NETWORK POSITIVE SPECIALISTS

Anna Szmawonianpsychoterapeuta integratywny (w trakcie certyfikacji) obejmujący nurt behawioralno-poznawczy, Gestalt, psychodynamiczny i psychoterapii systemowej, terapeuta kliniczny, muzykoterapeuta kliniczny, choreoterapeuta, terapeuta mindfulness, socjoterapeuta, arteterapeuta, certyfikowany terapeuta umiejętności społecznych TUS SST , trener i mentor; magister sztuki, muzykolog.

Praca jest moją pasją. Najważniejsze w mojej pracy terapeutycznej jest nawiązanie relacji z pacjentem, zbudowanie dobrej komunikacji opartej na zaufaniu, empatii i wzajemnym szacunku. Dzięki nabytym umiejętnościom i zdobytej wiedzy w swojej pracy kieruje się holistycznym podejściem do problemu pacjenta, przywróceniu harmonii we wszystkich obszarach jego życia- emocjonalnego, społecznego, intelektualnego, fizycznego i duchowego.

Prowadzę konsultacje/terapie dla osób dorosłych a także dla dzieci i młodzieży od 15 roku życia, konsultacje wychowawcze dla rodziców, konsultacje/terapie rodzinną, konsultacje/terapie par.

Zakres pracy: depresją, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, OCD, bezsenność, stres.

kontakt: Gabinet terapii Anna Szmawonian; www.annaszmawonian.pl; 602 263 168

Katarzyna Ładniak-Grońska – psycholog kliniczny, diagnosta, psychoterapeuta w ujęciu integracyjnym, szczególnie z uwzględnieniem nurtu systemowego i terapii skoncentrowanej na emocjach EFT. Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Mediator sądowy. Psycholog biegły sądowy w trakcie wpisu. Ukończyłam także studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS we współpracy z Polskim Towarzystwem Psychologicznym Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej oraz jestem dyplomowanym terapeutą w zakresie terapii par i małżeństw, rodzin (szkolenie II stopnia, Instytut Psychologii Zdrowia; Studium Terapii Rodzin, Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, EMDR w pracy z parą). Jestem także absolwentką Studium współpracy zespołowej i dynamiki procesów grupowych Grupy TROP i szkoły „Profesjonalny Trener Biznesu” House of Skills oraz jako coach oprócz kursów w Noble Manhattan Coaching kształciłam się w Akademii Coachingu Kryzysowego. Psychologią zajmuje się od 2006 r., od psychologii konsumenta do psychologii klinicznej. Ponadto posiadam ponad 10 lat doświadczenia pracy w obszarze biznesu, szkoleń i coachingu w języku polskim, jak i angielskim. Współpracuję z uczelniami w zakresie edukacyjno-szkoleniowym m.in: SGH, Uniwersytetem SWPS. Swobodna znajomość języka angielskiego umożliwia mi pracę jako coach i wykładowca, trener a terapeuta w tym języku. Ukończyłam liczne szkolenia psychologiczne, w tym Certyfikowaną Akademię Arterapii. Ponadto stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w konferencjach i kongresach psychologicznych, wykładach i szkoleniach o charakterze psychologicznym.
Pracuje w ujęciu integracyjnym, szczególnie z uwzględnieniem nurtu systemowego i terapii skoncentrowanej na emocjach EFT. Jako psycholog pracuje z dorosłymi, młodzieżą i parami/małżeństwami oraz rodzinami a jako psycholog-diagnosta z dorosłymi i młodzieżą. Ponadto jestem wpisana na listę mediatorów sądowych prowadząc mediacje m.in rodzinne i w trakcie wpisu jako psycholog biegły sądowy. Zakres oferty:  konsultacje i wsparcie psychologiczne indywidualne dla osób z problemem przewlekłego stresu, sytuacjach okołorozwodowych, depresją i zaburzeniami nastroju, lękowymi oraz problemami z samooceną; konsultacje i terapia par i rodzin dla osób doświadczających problemów i konfliktów małżeńskich, w zaburzeniach odżywiania; mediacje, w tym mediacje rodzinne; diagnozy psychologiczne; interwencje kryzysowe dla osób doświadczających kryzysów życiowych; psychoedukacja i poradnictwo psychologiczne; coaching, w tym kryzysowy; wypalenie zawodowe i stres.

kontakt: Zapisy godz. 8.30-18.00: +48 570 905 095 www.almamedic.pl;
Gabinet AlmaMedic, ul. Obrzeżna 5, 7 piętro, 02-691 Warszawa; Facebook: https://www.facebook.com/Gabinet.AlmaMedic/;
LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/almamedic/

Iwona Blajerska, akredytowany coach EMCC, absolwentka studiów coachingowych Akademii Leona Koźmińskiego zaprasza na spotkania transformacyjne. Coaching to sprawdzony sposób na dokonanie pozytywnych zmian dla osób, które potrzebują wsparcia w odkrywaniu swojego potencjału i skutecznej realizacji założonych celów, w szczególności na płaszczyznach życia prywatnego i zawodowego. Dzięki serii spotkań i pogłębionych rozmów, następuje proces, który realnie przekłada się na kondycję mentalną i jakość funkcjonowania.

Anna, lat 49, artystka plastyk, nauczycielka.

,,Zajęcia coachingowe z Iwoną Blajerską, które odbywały się co tydzień metodą online odbieram jako wspaniały czas rozwoju, nauki stawiania granic, powrotu do moich marzeń. Ten proces pokazał mi również, jak ważne jest to, aby wszystko co robię, było zgodne ze mną i z moimi przekonaniami, że miłość do siebie i szacunek prowadzą człowieka do lepszego godnego życia. W tej mojej drodze przez zapomniane zakamarki mojego życia moim przewodnikiem była coach Iwonka, która jak cudowny anioł dawała mi zadania domowe a póżniej skrupulatnie je ze mną studiowała i omawiała. Cały proces mojej zmiany cudownie pomógł mi odzyskać skrzydła i podążyć ku nowym horyzontom. Serdecznie polecam”.

Sylwia, lat 36, menadżerka 

„Iwona, uczysz mnie na nowo marzyć i coraz lepiej mi to wychodzi ( … ) Tak, potrafię i wierzę w to”. 

Luiza, lat 50, lekarz

,,Byłam na etapie zmiany pracy. Nowa sytuacja pozostawała bardzo stresogenna i trudno mi było uwierzyć, iż odnajdę się w nowej rzeczywistości. Coaching pozwolił mi uwierzyć, iż sobie poradzę oraz umożliwił zmianę utrwalonych nawyków takich jak krótki sen. Ponadto, mój wewnętrzny krytyk został poskromiony. Dobrze pracowało mi się z coachem; miałam poczucie bezpieczeństwa na wyrażenie swoich potrzeb”.

kontakt z coachem: tel.695857155  iwonablajerska@gmail.com

Julia Sikorska – psycholog i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (cert. PTTPB 686), absolwentka Uniwersytetu SWPS, ukończyła czteroletnie szkolenie w Centrum CBT EDU. Posiada doświadczenie zdobyte w całodobowym centrum terapeutycznym, prywatnych poradniach oraz na stażu w oddziale psychiatrycznym. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach, obecnie szkoli się w terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT comprehensive). Pracuje z dorosłymi i młodzieżą, pomagając osobom z trudnościami w regulacji emocji, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, odżywiania oraz osobowości, zapewniając najwyższą jakość terapii poprzez regularną superwizję. Przyjmuje w zespół gabinetów psychoterapeutycznych Poza Schematami

Mateusz Kempiński, psycholog, psycholog dziecięcy, psycholog sportu

Magister psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna.
Ukończył Studia podyplomowe z zakresu Psychologii Sportu w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.
W trakcie certyfikacji w FC Barcelona Academy Innovation Hub na kierunkach :
– Sport Psychology for Athletes Development
– Psychology for High Performance Sports
Ukończył szkolenia z Dietetyki i Suplementacji w Mauricz Training Center;
Członek American Psychological Association;
Członek FEPSAC (European Federation of Sport Psychology);
Wykładowca w Wyższa Szkoła – Edukacja w Sporcie w Warszawie.

W swojej pracy stosuje różne elementy treningu mentalnego (m. in.: relaksację, trening oddechowy, wizualizację, trening koncentracji, trening motywacyjny, kontrola emocji, budowanie zespołu i atmosfery w drużynie, psychoedukacja trenerów oraz rodziców) dostosowując zajęcia do potrzeb osoby, drużyny. Na co dzień pracuje z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi sportowcami, trenerami oraz rodzicami. Ze współpracy może skorzystać każdy: firmy, kluby sportowe, sportowcy (dzieci, amatorzy, profesjonaliści), osoby prywatne (dzieci, młodzież, dorośli), osoby z Zespołem Aspergera.

kontakt: tel. 781 205 470; Znany Lekarz – opinie pacjentów i umawianie wizyt, Instagram   Facebook

Aleksandra Neffe- Kuzka – lekarz specjalista medycyny rodzinnej

Ukończyłam Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim. W międzyczasie, przez rok studiowałam również we Włoszech w ramach programu Erasmus. Tam miałam możliwość obserwowania innego niż znałam do tej pory podejścia do leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi. Od 25 lat zajmuję się leczeniem chorób somatycznych u dorosłych oraz dzieci. Prowadzę własną działalność: NeffeMed, gdzie zajmuję się leczeniem dorosłych oraz dzieci.  W codziennej pracy obserwuję jak ważne jest połączenie psychiki z ciałem. Obecnie wiedzę i doświadczenie czerpię również ze współpracy z terapeutycznym ośrodkiem psychiatrycznym, gdzie konsultuję pacjentów. Moje szczególne zainteresowania kliniczne dotyczą zaburzeń odżywiania oraz zaburzeń psyc hosomatycznych we współpracy z zespołami klinicznymi, w tym dietetykiem klinicznym. Dodatkowo, ukończenie kursów z zakresu medycyny estetycznej pozwala mi na pomoc pacjentom w rozwiązywaniu ich problemów skórnych takich jak trądzik, suchość skóry czy wypadanie włosów. W pracy posługuję się językiem polskim, angielskim oraz włoskim. Moją pasją są podróże i opieka nad zwierzętami. Kontakt: www.neffemed.pl tel. 606485624

Iwona Rostkowska – psycholog o specjalności klinicznej, psychoterapeuta, w trakcie szkolenia z obszaru seksuologii klinicznej. Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi oraz niepełnoletnimi. W swojej pracy łączy wiedzę z zakresu Terapii Poznawczo – Behawioralnej (CBT), Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), Dialogu Motywującego. Prowadzi sesje indywidualne, grupy terapeutyczne dla młodzieży i dorosłych, szkolenia dla rodziców, konsultacje psychologiczne.

Psycholog organizacji i pracy. Ma wieloletnie doświadczenie jako ekspert z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w kierowaniu projektami doradczymi dla polskich i zagranicznych firm. Autorka narzędzi do pomiaru kompetencji. Realizuje szkolenia i programy edukacyjne w oparciu o narzędzia do pomiaru strategii myślenia, talentów, zasobów potencjałów. Zajmuje się psychoterapią indywidualną i grupową osób z: zaburzeniami nastroju (depresja – pomoc i wsparcie dla osoby cierpiącej oraz rodziny), przeżywającymi silny stres (w sytuacji rozwodu, zmiany szkoły lub rozpoczęcia nauki, sytuacji przedegzaminacyjnej),zaburzeniami lękowymi (fobia społeczna, lęk separacyjny, napady paniki), zaburzeniami kompulsyjno – obsesyjnymi (OCD), nieprawidłowo kształtującą się osobowością i zaburzeniami osobowości, dysforią płciową, przeżywającymi trudności w relacjach z rówieśnikami lub doświadczającymi przemocy rówieśniczej, wypaleniem zawodowym, problemami w relacjach interpersonalnych (niska samoocena, nieśmiałość, złość/ agresja); trudnościami w komunikacji, w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z ważnymi osobami (rodzina, przyjaciele, pracodawcy); w kryzysie psychicznym (śmierć, kryzysy suicydalne, choroba, konflikty, wypadki). W pracy klinicznej w procesie diagnozy wykorzystuje testy psychometryczne do pomiaru m.in.: osobowości, temperamentu, inteligencji, uwagi, sposobów radzenia sobie ze stresem, płci psychologicznej, kompetencji społecznych, nadziei na sukces (m.in.: SCID-5-PD, NEO-PI-R, TMS, PKIE, d2, CISS, IPP, KKS, KNS). Tworzy indywidualne raporty, opinie np. w procesach tranzycji.

Przez wiele lat prowadziła wykłady oraz treningi w SWPS w Warszawie. Współpracuje z uczelniami prowadząc zajęcia na managerskich studiach podyplomowych (SGH, UW WZ).

kontakt:irostkowska1@gmail.com tel.537616741

Ewelina Gleń – dietetyk kliniczny, dietetyk dziecięcy, psychodietetyk

Jestem dyplomowanym dietetykiem, absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Ukończyłam również studia podyplomowe z Psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz przygotowanie pedagogiczne.

Mam tytuł specjalisty przyjaznego insulinoopornym z certyfikatem SOIT- School Of Insulinresistance Therapy. Uzyskałam również tytuł specjalisty przyjaznemu dzieciom.

Jestem biegłym sądowym z zakresu dietetyki i psychodietetyki.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam między innymi w poradniach dietetycznych,
diabetologicznych, Warszawskim Szpitalu dla Dzieci, ośrodkach leczących pacjentów z zaburzeniami odżywiania.  Specjalizuje się w leczeniu żywieniowym pacjentów z zaburzeniami odżywiania, nadwagą, otyłością, chorobami tarczycy, jelit i cukrzycą.

Prowadzę konsultacje dietetyczne/ psychodietetyczne dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Jadłospisy dostosowuje do stylu życia pacjentów i ich upodobań kulinarnych.

Wiem, jak ważna jest współpraca dietetyka z pacjentem, dlatego staram się, aby była ona jak najbardziej efektywna.
Kontakt:  Strefa Dietetyki i Psychodietetyki Ewelina Gleń , Tel. 531 774 520 ,  www.strefadietetyki.pl

Mariola Bylińska – jestem psychologiem, pedagogiem, psychoterapeutą, absolwentką studiów magisterskich Uniwersytetu SWPS, obecnie po zakończeniu  4-letniego  szkolenia Psychoterapii w centrum CBT. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach oświatowych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, na stażach w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz  Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, a także w całodobowym  Centrum Terapii. Uczestniczyłam w licznych szkoleniach i kursach.  Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Swoją pracę systematycznie poddaję superrewizji. Mój zakres zainteresowań i pracy to głównie zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia depresyjne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe, trudności w obszarze regulacji emocji, zaburzenia osobowości, a ostatnio również zespół stresu pourazowego. Współpracuję z rodzinami i dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

O mojej pracy

W codziennej pracy staram się zawsze podążać za pacjentem, jednocześnie mając na uwadze jego delikatność i wyjątkowość. Podczas spotkań najważniejszą rzeczą jest skupienie się na potrzebach pacjenta i ustalenie celu pracy, tak aby mógł On jak najszybciej samodzielnie funkcjonować i czerpać satysfakcję z życia. Myślę, że nie można sprawić, aby życie nie przynosiło zmagań i trudności.  Jednocześnie wierzę, że można nabyć umiejętności i nauczyć się radzenia sobie w takich sytuacjach, czego życzę wszystkim zmagającym się z przeciwnościami losu. Zachęcam do kontaktu: mariola.bylinska@gmail.com.

Piotr Brud – absolwent psychologii (specjalność kliniczna i osobowości), doktorant w Szkole Doktorskiej i asystent badawczo-dydaktyczny w Katedrze Psychologii Społecznej Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie; dyplomowany psychoterapeuta integracyjny (IPZ w Warszawie) specjalizujący się w terapii osób dorosłych, par, rodzin i młodzieży; terapeuta EMDR i członek Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Posiada obszerne kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale Dziennym dla Dzieci i Młodzieży w Józefowie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 w Warszawie oraz Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Bielany. Jest autorem oraz współautorem polskich i zagranicznych publikacji naukowych. Nieustannie rozwija swoje umiejętności zawodowe, aktywnie uczestnicząc w konferencjach, sympozjach i szkoleniach o tematyce psychologicznej. Swoją pracę poddaje superwizji.

Obszary specjalizacji obejmują przede wszystkim: zaburzenia osobowości (zwłaszcza zaburzenie osobowości borderline), zaburzenia odżywiania, dysforię płciową, depresję, zaburzenia lękowe/nerwice, OCD, mobbing, ADHD, ADD, żałobę, molestowanie, napady paniki, problemy małżeńskie, problemy seksualne, przemoc, DDA, DDD, współuzależnienie, samookaleczanie, stres, wsparcie okołorozwodowe.

Kontakt: +48 505 966 444; piotr.p.brud@gmail.com

https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/brud_publikacje

Popularyzacja nauki:

– Polskie Radio RDC – udział w audycji „Przychodnia” – rozmowa nt. zaburzeń odżywiania

https://www.rdc.pl/podcast/przychodnia_zepLF8Pyjf0a4AbdROKG?episode=galsPiMy6HTworaUJDSe

– Wirtualna Polska – wywiad nt. somatyzacji

https://kobieta.wp.pl/emocje-uwiezione-w-ciele-konflikt-emocjonalny-moze-przechodzic-na-cialo-6713567461079776a

Robert Gajewski – psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie
humanistyczno-doświadczeniowym. Pomaga odnaleźć się w skomplikowanym świecie nieuporządkowanych uczuć, pragnień i potrzeb.

Ukończył z wyróżnieniem pięcioletnie, dzienne studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył całościowe, czteroletnie szkolenie psychoterapeutyczne w warszawskim Ośrodku Intra rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ma za sobą ponad 150h terapii własnej. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje z zakresu psychoterapii i psychologii klinicznej. Pracę swą poddaje regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. Pracuje w stacjonarnym ośrodku terapeutycznym z osobami w poważnych kryzysach psychicznych. Prowadzi tam psychoterapię indywidualną, grupową, zajęcia psychoedukacyjne i treningi umiejętności. Uczestniczy regularnie w spotkaniach zespołu terapeutycznego, grupie Balinta, superwizjach zespołu. Posiada duże doświadczenie i wiedzę w obszarze religijności i duchowości. Prowadzi badania naukowe na temat ich wpływu na zdrowie psychiczne w ramach pracy doktorskiej. Od ponad 20 lat pracuje jako wychowawca dzieci i młodzieży. Kontakt: akademiatriada@gmail.com

Marta Lewandowska – psycholog, diagnosta, psychotraumatolog

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2023 roku uzyskałam tytuł psychotraumatologa. Ukończyłam szkolenia w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT oraz w zakresie Racjonalnej Terapii Zachowania, posiadam uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi.  Ukończyłam (m. in.) szkolenia z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej, w tym ukierunkowane dla osób w spektrum autyzmu czy ADHD, pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży z depresją i zaburzeniami lękowymi. Posiadam uprawnienia (m. in.) do wykorzystania ADOS-2 oraz NDD w diagnostyce klinicznej, uprawnienia do stosowania Skali Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej czy wykonywania diagnozy dysleksji. Posiadam partnerskie uprawnienia do wykonywania badania Moxo. Stale podwyższam kwalifikacje zawodowe, aby móc zapewnić kompleksową opiekę pacjentów zgodnie z obowiązującą wiedzą i standardami kontakt tel.(sms) 732 666 106 m.lewandowska@o2.pl

WSPÓŁPRACA

SCIENTIFIC COLLABORATIONS

PROF. JANET TREASURE

Prof. Janet Treasure completed her medical degree and a PhD in Physiology at St. Thomas’ Medical School. She then did her clinical training,  as a physician and a psychiatrist.

For much of her career, Janet Treasure has specialised in the treatment of eating disorders at the Maudsley Hospital and in King’s College London. She has carried out extensive research – often collaboratively with patients and carers- that has led to greater understanding of, and better treatments for eating disorders.

She has trained over 40 PhD students who have implemented various aspects of translational psychiatry as part of their research training.  Many of  these have progressed  to hold important academic and clinical positions in eating disorders. She has worked collaboratively with other international centres. In total, she has authored over  600 scientific articles.

As well as writing professional texts, Prof. Janet Treasure has co-produced self-care interventions (in books and  e-health formats), for people affected by eating disorders and their carers.  Prof. Janet Treasure has received many awards for her research. In 2012 she was awarded an OBE for her work with people with eating disorders. 

Christine Ecker, BSc, MSc, Ph.D.

Heisenberg Professor in the Department of Child and Adolescent Psychiatry at the Goethe University in Frankfurt am Main and holds a visiting appointment at the Institute of Psychology, Psychiatry, and Neuroscience, King’s College London. Her primary research program focusses on the neurodevelopmental underpinnings of autism, and the development of autism biomarkers. Dr. Ecker first became involved in autism research in 2006, and since then has been part of several large European research networks on autism that include the European Autism Interventions Program (EU-AIMS) and the Longitudinal European Autism Project (LEAP), where she heads the structural neuroimaging working group. Dr. Ecker is also Principal Investigator within the Autism Innovative Medicine Studies-2-Trials network (AIMS-2-TRIALS), which brings together 48 partners across 14 European countries to study how autism develops from preterm to adulthood, and how this varies across individuals. Within the network, Dr. Ecker is working together with a multidisciplinary team of experts (genetics, imaging, clinical research) to link autism to putative mechanisms. Her more recent work is directed towards examining autism within the general framework of neurodiversity, and to identify biological mechanisms of resilience in the developing brain.

Ann M. Mortimer, Prof., MB ChB, MD, MMedSc

Prof. Mortimer studied medicine at the University of Leicester, including an intercalated B.Sc. She trained in psychiatry in Yorkshire, becoming a Lecturer with Leeds University and a Member of the Royal College of Psychiatrists. She developed an interest in schizophrenia research, which continued into her first Consultant appointment. As a result, Prof Mortimer was recruited as a senior lecturer with Professor Steven Hirsch, at Imperial College, London. She continued to research into many aspects of schizophrenia neuroscience. Prof Mortimer took up the Foundation Chair in Psychiatry at the University of Hull in 1996. She attracted over £1million in grant funding during the first two years. She was elected a Fellow of the Royal College of Psychiatrists in 1999 and awarded the M.D. in 2004. Prof Mortimer became Deputy Chief Examiner and Chairman of the Standard Setting Panels to the Royal College, and gave Hull a significant profile in academic psychiatry, publishing extensively, including two books on schizophrenia. In 2011 Prof Mortimer transferred her NHS clinical work to NAViGO in NE Lincolnshire, running early interventions in psychosis and transcranial magnetic stimulation (TMS) services. In 2012 she left the University of Hull with an Emeritus Chair. Research continued, into mood and anxiety disorder treatment with TMS, uniquely guided by quantitative electroencephalographic analysis (qEEG). Prof Mortimer and her colleague Dr Colin Robertson won an NHS innovation prize in mental health in 2017.

John Philip Wattis, FRCPsych

Professor at University of Huddersfield, United Kingdom Prof. John Wattis is a member of the Spirituality and Compassion Special Interest Group focusing on person-centred holistic care. He is co-editor of ‘Spiritually Competent Practice in Health Care’ and co-author of several books including ‘Practical Management and Leadership for Doctors’ (2e, 2018) and Practical Psychiatry of Old Age (5e). Most of the current research he is involved in uses qualitative or mixed methods approaches.

Philip S. Santangelo, PhD

Associate Professor; Doctor of Philosophy in the Humanities and Social Sciences at the Karlsruhe Institute of Technology, Germany – doctoral thesis (2015): Ambulatory Assessment in Borderline Personality Disorder: Present state of research and new insights into symptomatology as it unfolds in daily life. He was a post-doctoral fellow in the mHealth Lab at KIT, Germany. At present, post doc at the REPEAT Lab, Syracuse University in USA. He does research in Clinical Psychology using Ambulatory Assessment in order to examine how psychopathology unfolds in daily life as well as how psychotherapy effects patients’ behavior in everyday life. He is psychotherapist in training at the Department of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy, Central Institute of Mental Health Mannheim in Germany. He is author and co-author several papers in peer-reviewed journals. One of their recent publications is ‘The temporal interplay of self-esteem instability and affective instability in borderline personality disorder patients’ everyday lives’ (Journal of Abnormal Psychology, 2017) and ‘Affective instability across the life span in Borderline Personality Disorder – A cross-sectional e-diary study’ (Acta Psychiatrica Scandinavica, 2018).

Dariusz Włodarek, Ph.D., MD

Associate Professor, dietician, Assistant Professor at Department of Dietetic; Chair of Dietetic; Institute of Human Nutrition Sciences, Warsaw University of Life Sciences-SGGW in Warsaw. His clinical and research interest comprises clinical nutrition among patients with chronic illnesses (such as diabetes, osteoporosis, obesity, cardiac illnesses) and assessing an influence of diet on healthy population and sports people. Moreover, he provides nutritional psychoeducation for adolescents, adults, and elderly. Author and co-author numerous peer-reviewed publications in field of clinical nutrition and nutrition among athletes.

Ewa Skimina, PhD

Personalitas – Interdisciplinary Center for the Study of Development and Personality, Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw, Poland

MSc in Psychology (2013) and PhD in Psychology (2020) from the Institute of Psychology at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. Since 2017, she has been working at the same university: as Research Assistant at the Department of Family Studies (2017–2019) and as Research and Teaching Assistant at the Institute of Psychology (2018–present). In 2019, she completed a three-month internship at the Personality, Motivation, and Cognition Laboratory at the Department of Psychology, Northwestern University, Evanston, IL, USA under the supervision of Prof. William Revelle.

Her research interests comprise personality psychology and psychometrics. She does research on personality dynamics using the experience sampling method (ESM).

Agnieszka Pluta, PhD

Assistant Professor at the Bioimaging Research Center at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Kajetany, Poland and at the Faculty of Psychology at the University of Warsaw, Poland

MSc in Psychology (2006) and PhD in Clinical Neuropsychology (2012) – both at the University of Warsaw. She was a Fulbright scholar at the Social Cognitive Neuroscience Laboratory at Massachusetts Institute of Technology, USA.

Main research interests: social and cognitive neuroscience

Dr. Pluta has authored numerous scientific articles and presentations at international conferences in the area of neuropsychology, social neuroscience, and neuroimaging methods.

Tomasz Wolak, PhD

Head of the Bioimaging Research Center and Associate Professor at the World Hearing Center of the Institute of Physiology and Pathology of Hearing, Kajetany, Poland

MSc in Medical and Nuclear Electronics (1998) and PhD in Technical Sciences (2011) – both at the Warsaw University of Technology

Main research interests: fMRI, brain image segmentation, image analysis and visualization, language and auditory functional studies

Wolak actively participated in numerous research projects on the application of the fMRI technique for studying sensory and cognitive processes in humans. He was involved in the formation of the Laboratory of Diagnostic Imaging at the Institute of Physiology and Pathology of Hearing. In 2009, the Laboratory evolved into the Bioimaging Research Center, equipped with a modern 3T magnetic resonance scanner. Wolak collaborated with a number of clinical and scientific centers in Poland, where he introduced fMRI into clinical practice. He has 20 years of experience in neuroimaging, more than 3,000 performed studies and analyses, and participated in several research projects related to fMRI and EEG/fMRI.

Magdalena Wayda-Zalewska, PhD student

Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw, Poland

MSc in Psychology (2003) from SWPS University of Social Sciences and Humanities and MSc in Pedagogy (2006) from the University of Warsaw. She also graduated in postgraduate studies in psychodynamic psychotherapy from Krakow Psychodynamic Centre and earned the diploma of a psychodynamic psychotherapist of the Polish Society for Psychodynamic Psychotherapy (2016). She gained professional experience as a researcher and psychotherapist at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw (2017-2018).

She has actively participated in scientific conferences and authored articles published in peer-reviewed journals. She takes an interdisciplinary approach to her research, combining the fields of clinical psychology and psychiatry. Her research interests focus on clinical neuropsychology, eating disorders, and emotion regulation.

Emilia Kot, MSc, PhD Student

She received a MSc degree in Dietetics in 2016 (Warsaw University of Life Sciences) and MSc degree in Psychology in 2017 (University of Warsaw; specialization: Experimental Social Psychology). Currently, she is a PhD Student at the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw and at the University of Warsaw. She has been working in scientific projects focusing on eating disorders and personality disorders. She is an author and co-author of several scientific articles in peer-reviewed journals, a book chapter, and presentations at national and international conferences. Her research interests comprise neurobiological underpinnings of eating disorders, taste perception and taste processing in eating disorders, and emotional functioning of patients with personality disorders and eating disorders.

Monika Czerwińska, MSc, PhD Student

She graduated from psychology from the SWPS University in Warsaw in 2020. At the same time, she received a Master’s degree in pedagogics at University of Warsaw. She is a Phd student in psychology at Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw since 2022. The subject of her doctoral thesis concerns the mental health of adolescents raised in the foster care system. The aim of her doctoral dissertation is to test the hypothesis about the relationship between the severity of cortisol and the severity of mental disorders.

Anna Walenda, MSc, PhD Student

Institute of Psychology, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Warsaw, Poland

She received a MSc degree in Psychology in 2020 (Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw). She is also undergoing the cognitive-behaviour therapy course in Szkoła Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU. She is an author and co-author of several scientific articles in peer-reviewed journals and book chapters. Her research interests comprise clinical psychology, specifically eating disorders and addictions.

Mateusz Wojtczak

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Mateusz Wojtczak received a master’s degree in psychology from the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (2022). Currently, he is a PhD student at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw. He is working on a doctoral dissertation on the issue of risk suicide and protective factors among people addicted to alcohol and gaming. His research interests focus mainly on the issues of clinical psychology, neuroscience and neuropsychology. Within these fields of knowledge, he works on the exploration of addiction and the regulation of emotions.

Przewiń na górę