O mnie

Prof. dr hab. n.med. Katarzyna Kucharska – profesor Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia, Instytutu Psychologii UKSW w Warszawie; specjalista psychiatra z brytyjskimi kwalifikacjami

i rejestracją w General Medical Council; master practitioner for eating disorders and obesity.

Byłam kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów naukowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jestem autorką i współautorką sześciu książek, piętnastu rozdziałów książkowych, komiksów dla nastolatków: “Chude szczęście” i „Zwrócone życie” i około 160 publikacji polskich i zagranicznych.   

Ekspertyza kliniczna w leczeniu depresji, zaburzeń odżywiania, zaburzeń ze spektrum autyzmu – Zespół Aspergera, zaburzeń lękowych/nerwic, OCD, zaburzeń stresopochodnych, zaburzeń psychosomatycznych, bezsenności, ADHD, zaburzeń osobowości, choroby afektywnej dwubiegunowej, psychoz, uzależnień behawioralnych.

Rejestracja pacjentów poprzez portal znany lekarz oraz drogą mailową recepcja.poradnia.waw@gmail.com

Konsultacja online na znanym lekarzu oraz w gabinecie specjalistycznym AlmaMedic (lokalizacja w pobliżu Galerii Handlowej Mokotów; ul. Obrzeżna 5, biurowiec Park Project, VII piętro).

Katarzyna Kucharska Professor of Psychiatry;Consultant Psychiatrist; Master Practitioner for Eating Disorders and Obesity (2010, London-ongoing); the Head of the Centre of Psychosomatics and Health Psychology in the Institute of Psychology, Cardinal Wyszynski University in Poland.

Previous appointments: the department of psychological medicine, the Institute of Psychiatry in London -Visiting Research Fellow (British Council, Wellcome Trust)(2000); the department of psychological medicine in the Institute of Psychiatry in London; Wellcome Trust Postdoctoral Research Fellow (2002-2003); Cardiff and Vale NHS Teaching Trust (September 2004-September 2007) – Consultant Psychiatrist/Honorary Lecturer in Cardiff Medical School; North East Lincolnshire NHS Trust (October 2007- August 2014) – Consultant Psychiatrist; College Tutor (2007-9); Medical Director/Medical Responsible Officer in North East Lincolnshire NHS Trust (Sept 2009- July 2014); awarded clinical excellence award respectively in 2010 and 2013in Hull, the UK; the department of Neuroses, Personality Disorders, and Eating Disorders (NPDED) in Institute of Psychiatry and Neurology (IPiN) in Warsaw, Poland (Sept.2014-Jan 31 2019) -Associate Professor and the Head of the Department of NPDED.

Author and co-author of 6 books, 15 book chapters and numerous publications in peer-reviewed journals.

Psychiatric Reviews in English (online and in site – Obrzeżna 5, Park Project building, 7 floor, consulting room AlmaMedic, Warsaw) including diagnostic process, suicidal risk assessment, therapeutic plan, and a letter to General Practitioner.

To register go to znany lekarz website and book appointment on the available calendar there or send email please to recepcja.poradnia.waw@gmail.com

Moja droga zawodowa:

W latach 1996-2000 odbyłam cztery staże szkoleniowe w Instytucie Psychiatrii w Londynie. Byłam stypendystką Fundacji Batorego (1997),  dwukrotnie Wellcome  Trust (2000, 2003) i British Council (2000r). Realizowałam projekt badań pt “ Neural correlates of emotional word recall in depersonalisation disorder patients and normal controls – fMRI study”  w 2000 roku w Instytucie Psychiatrii w Londynie w ramach Wellcome Trust  ukierunkowanego na poszukiwanie „mózgu emocyjnego” bądź skoorydonowanych  układów połączeń nerwowych  odpowiedzialnych  za regulację zachowań emocjonalnych w normie i zaburzeniach depersonalizacyjnych.  Kolejny roczny pobyt (06.01.2002-06.01.2003) w renomowanym ośrodku naukowym (Department of Cognitive Neuropsychiatry; Neuroimaging Unit, Institute of Psychiatry, London) umożliwił mi przeprowadzenie projektu badań pt. „ Fear perception in schizophrenia: a combined structural and functional MRI study” przy użyciu najnowszych technik neuroobrazowania (fMRI BOLD method), z zastosowaniem unikalnych eksperymentów badawczych ukierunkowanych na poszukiwanie „mózgu emocyjnego” w normie i patologii. 

W Wielkiej Brytanii (2004-2014) pracowałam na stanowiskach Consultant Psychiatrist, Honorary Senior Lecturer i Medical Director. W okresie 01/4/06-31/3/09 współpracowałam naukowo z Instytutem Psychiatrii w Londynie jako Visiting Research Associate – Honorary Attachment. W latach 2005-2007 w Cardiff pełniłam funkcję Research Supervisor dla studentów MSc w Psychiatrii. Byłam współzałożycielką i kierownikiem Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania – nagrodzonego w 2009 roku Innovation Award i nominowanego w 2014 roku do nagrody BEAT “best clinical team of the year”; Otrzymałam dwukrotnie prestiżowe wyróżnienia Clinical Excellence Award – 2010 i 2013 – za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania. Po powrocie do Polski we wrześniu 2014 roku byłam Kierownikiem Kliniki Nerwic i współzałożycielką w ramach kliniki Specjalistycznego Pododdziału Leczenia Zaburzeń Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Specjalistycznego Centrum Terapii Gedeon Medica.

Byłam kierownikiem i głównym wykonawcą wielu projektów naukowych w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jestem autorką i współautorką sześciu książek, piętnastu rozdziałów książkowych, komiksów dla nastolatków: “Chude szczęście” i „Zwrócone życie”  i około 160 publikacji polskich i zagranicznych.

Tytuły naukowe:

 1. Wellcome Trust Research Fellow – Wellcome Short-Term Travel Grant (2000) for the realisation of research project “Neural correlates of emotions in depersonalisation disorder patients and normal controls” w Instytucie Psychiatrii w Londynie
 2. Wellcome Trust Postdoctoral Research Fellow – Travelling Research Fellowship (Wellcome Trust) – realizacja projektu naukowego (06/01/02 –06/01/03): “Fear perception in schizophrenia: a combined structural and functional MRI study” w Instytucie Psychiatrii w Londynie
 3. Visiting Research Associate – Honorary Attachment (01/4/06-31/3/09) w Instytucie Psychiatrii w Londynie
 4. Research Supervisor for the MSc in Psychiatry – 2005-2007

Supervisor for extended essays in the second year of MSc course, or supervisor for dissertations in years three and four of the course.

 • College Tutor – PCT North-East Lincolnshire Trust; Diana Princess of Wales Hospital, Grimsby – październik 2007- kwiecień 2009
 • Honorary Senior Lecturer w Hull York Medical School – październik 2007-sierpień 2014.
 • Dr hab. nauk medycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; obrona pracy habilitacyjnej – 8 październik 2009
 • Prof. nadzwyczajny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie – 7 kwiecień 2016
 • Koordynator Europejskiego Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem (ECEBM) w IPiN – 2012-2017
 • Członek Komisji Bioetycznej w IPiN, Warszawa – 2012-2017
 • Promotor prac doktorskich w IPiN, Warszawa – 2012-2019
 • Stanowisko profesora zwyczajmego w Instytucie Psychologii UKSW (od 4.1.2021-obecnie)

Tytuły zawodowe:

 1. Specjalista psychiatra (od 2003 roku)
 2. Consultant Psychiatrist (odpowiednik ordynatora) od 2004 roku do chwili obecnej wyróżniona za osiągnięcia kliniczne, menadżerskie i dydaktyczne nagrodą ‘clinical excellence’ w Hull 2010 i 2013 roku
 3. Master Practitioner Eating Disorders and Obesity; tytuł przyznany przez National Centre for Eating Disorders, London 2010; approved by the British Psychological Learning Centre.
 4. Medical Director (2009-2011; 2013-2014) doświadczenie w zarządzaniu zespołem medycznym, przygotowaniu buisness planów, oceną pracy ordynatorów (appraiser; medical revalidation officer), powoływaniu i zarządzaniu nowymi specjalistycznymi placówkami służby zdrowia (specjalistyczny odział leczenia zaburzeń odżywiania – NE Lincolnshire, Wielka Brytania).

Liczne szkolenia i kursy z zakresu ‘leadership and medical management’ ukończone w Wielkiej Brytanii.

 • Medical Responsible Officer (2013-sierpień 2014) – pracaw zespole menadżerów medycznych oceniających pracę lekarzy; przyznawanie praw wykonywania zawodu.

Najważniejsze międzynarodowe i polskie nagrody i wyróżnienia

 1. 2023 – Nagroda Rektora UKSW – za dorobek pracy naukowej
 2. 2013 – Clinical Excellence Awardlevel 2– za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania
 3. 2010 – Clinical Excellence Award level 1– za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania
 4. 2009 – obrona pracy habilitacyjnej
 5. 2009 – Innovation Award przyznanej dla Specjalistycznego Serwisu Zaburzeń Odżywiania przez PCT Trust Committee in North East Lincolnshire
 6. 2002 – członek komisji organizacyjnej Congress for European Psychiatrists ’Maudsley Forum’ organizowanego w Instytucie Psychiatrii w Londynie 9-13 Wrzesień 2002.
 7. 2002 15-19 marzec – wyróżnienie przyznane przez International Selection Committee of World Psychiatric Association w postaci uczestnictwa w programie edukacyjnym pt ” The Professional Development of Young Psychiatrists”.
 8. 2001 – Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów (2001)
 9. 2001-Laureatka Nagrody im. Wojciecha Moczulskiego przyznanej za rozprawę doktorską przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 10. 2000 – wyróżnienie w Konkursie Na Najlepszą Pracę Doktorską i Magisterską (StatSoft Polska)
 11. 2000 – obrona pracy doktorskiej (z wyróżnieniem)
 12. Fellowship for active attendance of XI World Congress of Psychiatry in Hamburg, 1999.
 13. 1999 – European Brain and Behaviour Society Fellowship for active attendance in workshop- Hemispheric specialisation and compensatory strategies in brain disorders, Ascona, Switzerland.
 14. Grudzień 1997 – Grant Fundacji Batorego, umożliwiający czynny udział w Expressed Emotion Course, Londyn 1998.

Członkostwo w uznanych stowarzyszeniach, międzynarodowych organizacjach naukowych, akademiach, komitetach naukowych (nazwa stowarzyszenia, organizacji naukowej lub akademickiej, charakter udziału, pełnione funkcje)

 1. General Medical Council, Wielka Brytania
 2. European Psychiatric Association; Eating Disorder Section/Psychotherapy/Psychopathology
 3. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 4. Polish Medical Association, Wielka Brytania
 5. Academy of Eating Disorders (USA)

Linki

Mój profil – Edycja profilu (znanylekarz.pl)

https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/kucharska_publikacje

https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Kucharska-2

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/jak-pomoc-dziecku-ktore-cierpi-na-zaburzenia-odzywiania,212811.html

Przewiń na górę